ไวนิลขึงโครงไม้พาราอัดประสาน ขนาดอื่นๆ คิดตามตารางเมตร ละ 750.- 

ระยะรองาน 3 วัน (หากต้องงานด่วนมีค่าบริการเพิ่มเติม)

กรอบรูปไวนิลพัทยา 100X80cm

กรอบรูปไวนิลพัทยา 80X100cm

กรอบรูปไวนิลพัทยา 80X60cm

กรอบรูปไวนิลพัทยา 60X80cm

กรอบรูปไวนิลพัทยา 60X40cm

กรอบรูปไวนิลพัทยา 40X60cm